Teken

Wat zijn teken?

 • parasieten die zich uitsluitend kunnen voeden met bloed van mens of dier
 • er zijn vele soorten bekend
 • risicoperiode: voornamelijk voorjaar en herfst

HondTeek01 HondTeek02 HondTeek03

Wat is het belang?

 • veroorzaken jeuk, irritatie en soms ernstige huidletsels
 • overdracht van bepaalde ziekten zoals Ziekte van Lyme en Babesiose

Hoe verloopt de levenscyclus?

 • volwassen teken zitten op bladeren en gewas
 • laten zich vervolgens vallen op hun gastheer
 • nemen een bloedmaal die 2 tot 25 dagen kan duren
 • vallen van de gastheer en vervellen
 • cyclus herhaalt zich opnieuw
HondTeek04

Levenscyclus van een teek

Wat zijn de bestrijdingsmaatregelen?

 • meestal producten die teken na 48 uur doden = overdracht van kiemen blijft zo sterk beperkt
 • regelmatige inspectie van uw dier
 • verwijderen van de teek op de juiste wijze, raadpleeg hiervoor uw dierenarts