Spoedgevallen

Wat zijn Spoedgevallen?

emergency-image-with-pawprint

 • Ernstige ademhalingsproblemen – ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem
 • Ernstige bloeding die niet te stoppen valt door tegendruk
 • Plots dikker wordende buik – uw hond probeert over te geven maar zonder resultaat en de buik begint op te zwellen achter de ribboog. Dit kan wijzen op een maagkanteling.
 • Allergische reactie op een insectenbeet – kleine of grote plots optredende bulten over heel het lichaam, roodheid, onrust, soms ademhalingsproblemen
 • Plotse verlamming op twee of vier poten
 • Botbreuken
 • Plots hevig braken en/of diarree
 • Diepe wonden met of zonder hevig bloedverlies
 • Problemen tijdens een bevalling:
  • langer actief persen dan 2 uur voor een eerste kitten of pup
  • langer dan 30 min persen tussen 2 jongen
  • langer dan 2 uur actief persen als men zeker is dat er nog een jong moet komen
 • Epilepsieaanval – noteer hierbij de lengte van de aanvallen en de frequentie
 • Oogwonde
 • Oververhitting – na lange autorit, zeer snel hijgen, bewusteloze hond of kat
 • Niet meer kunnen plassen bij katers en reuen of vele abnormaal kleine plasjes maken
 • Vergiftigingen – indien mogelijk neem je best de verpakking van de giftige stof mee naar de dierenarts
 • Verkeersongeluk – dier laten controleren op klaplong of inwendige bloedingen