Vaccinaties

Wat is een vaccinatie?

Kat en vlooien

Bij een vaccinatie worden fragmentjes van virussen ingespoten in het dier. De ingespoten deeltjes zelf zijn ongevaarlijk voor het dier.
Omdat het lichaam deze deeltjes als lichaamsvreemd ervaart gaat het hierop reageren door de aanmaak van antistoffen. Met deze antistoffen is het lichaam gewapend tegen de aanvallen van mogelijke virussen. Zonder die antistoffen hebben de virussen vrij spel om het dier ziek te maken en zelfs te doden.
Omdat de aangemaakte antistoffen na verloop van tijd in aantal dalen is op regelmatige basis een hervaccinatie nodig om hun aantal weer op peil te brengen. Doorgaans wordt aangeraden jaarlijks te hervaccineren.
Kitten dienen minstens twee keer gevaccineerd te worden, op (6), 9 en 12 weken. Dit is nodig omdat ze rond de leeftijd van 12 weken de antistoffen, die ze gekregen hebben van hun moeder, verliezen en dus terug wat kwetsbaarder worden.

Waartegen kan uw kat gevaccineerd worden?

Kattenziekte of Panleukopenie

Veroorzaakt vooral maag-darmstoornissen, zoals braken en bloederige diarree met erge uitdroging tot gevolg.
In veel gevallen en vooral bij kittens kan dit dodelijk zijn.

Niesziekte (Rhinotracheïtis, Calicivirus)

Voornaamste symptoom is niezen.
Ernst van de aandoening varieert sterk. Sommige katten gaan uitsluitend niezen, andere katten vertonen een erge ontsteking van neus, ogen en keel. In de ergste gevallen verdwijnt de eetlust.
Herstelde katten hebben een grotere kans op herval.

Felien Leukose Virus (FeLV) of kattenleukemie

Kan tumoren en leukemie veroorzaken, er ontstaat ook een onderdrukking van het afweersysteem waardoor de kat vatbaarder is voor andere infecties.
Het is een aandoening die we zien bij buitenkatten vermits de infectie gebeurt door direct contact tussen katten.

Hondsdolheid of rabiës

Zeer gevaarlijke en dodelijke zenuwziekte. Via overdracht van speeksel door bijvoorbeeld een beet kunnen ook mensen aangetast worden.

Welk vaccinatieschema kunnen we u aanraden bij uw kat?

De meeste katten hebben al een eerste kitten vaccinatie gehad bij de kweker op 6 weken. Wij zien ze dan voor de eerste keer op 9 weken.
De basisvaccinaties vinden dan plaats op 9 en 12 weken en daarna jaarlijks.

Binnenkat

vaccinatie tegen panleukopenie, rhinotracheïtis en calicivirus.

Buitenkat

vaccinatie tegen panleukopenie, rhinotracheïtis, calicivirus en leukose.

Reizende kat

vaccinatie tegen panleukopenie, rhinotracheïtis, calicivirus, leukose en hondsdolheid.

Belangrijke Info inzake vaccinatie tegen hondsdolheid

cat_vaccination

Deze vaccinatie wordt aangeraden vanaf 12 weken  . De kat mag het land dan pas verlaten op een leeftijd van 15 weken.

De geldigheidsduur na eerste vaccinatie is 1 jaar.

Vanaf de tweede vaccinatie zal de geldigheidsduur voor de meeste Europese landen 3 jaar zijn.

Vaccinatie tegen rabiës is facultatief voor België bij bezoek van de streek ten zuiden van Samber en Maas (bv Ardennen). Onder andere voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Zweden gelden er andere normen.
Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw dierenarts of met de ambassade van het land van bestemming en doorreis.