Abnormale dorst bij uw huisdier

PolydipsieHondDorst is een gevoel waarbij men wil drinken. Soms echter wordt er teveel gedronken. In dat geval spreken we van polydipsie. Hierdoor gaat men ook meer plassen = polyurie. Het tegengestelde kan ook: men plast meer waardoor het lichaam ook meer vocht vraagt (dorstgevoel) en men dus meer wil drinken.

Men spreekt van polyurie-polydipsie wanneer bij mens of dier het urinevolume en de waterconsumptie groter is dan normaal.

Normaalwaarden voor urineproductie bij hond en kat:  20-45ml/kg/dag

Normaalwaarden voor waterconsumptie: 20-70ml/kg/dag

Mogelijke oorzaken van polyurie-polydipsie bij uw huisdier kunnen zijn:

  • suikerziekte of diabetes mellitus
  • Cushing
  • Ziekte van Adisson
  • Loopsheid / krolsheid  en baarmoederontsteking of pyometra
  • Schildklierproblemen
  • Diabetes insipidus
  • Teveel groeihormoon
  • Psychogene polydipsie