Weetjes in verband met “chippen” en registreren van katten in de nieuwe databank.

Mijn kat is ouder dan twaalf weken, is de registratie een wettelijke verplichting ?

Met ingang van 1 september 2014 moet elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen (gratis of betalend) de dieren voorafgaandelijk steriliseren (in functie van woonplaats), identificeren en registreren volgens ket KB van 3/8/2012. Indien U een kat gekregen heeft na 1 september 2014, moet deze gechipt en geregistreerd zijn.

In afwijking van §1, kunnen niet gesteriliseerde katten verhandeld worden indien ze bestemd zijn voor iemand die in het buitenland verblijft of voor een erkende kweker. Deze katten worden vóór overdracht enkel geïdentificeerd en geregistreerd.

Voor welke leeftijd moet een kat geregistreerd worden?

De verantwoordelijke laat de kat identificeren en registreren vóór de leeftijd van twaalf weken en in elk geval vóór de kat verhandeld wordt. Katten, afkomstig uit het buitenland, worden binnen de acht dagen na hun aankomst geregistreerd bij een erkende dierenarts.

Hoe verloopt de identificatie- en registratie van een kat in België ?

DE IDENTIFICATIEPROCEDURE

  • Voor de identificatie van het dier controleert de dierenarts of er nog geen leesbare microchip werd ingeplant.
  • Indien de kat er geen ingeplant heeft, zal de erkende dierenarts een microchip inplanten. De dierenarts verifieert de leesbaarheid van de microchip vóór de inplanting en controleert de plaatsing na het inbrengen. De microchip wordt onderhuids ingebracht in het midden van de linkerzijde van de hals.
  • Een microchip wordt niet verwijderd, gewijzigd of vervalst. Een microchip wordt niet hergebruikt.
  • Er wordt geen microchip ingeplant bij een kat die al een leesbare microchip draagt.
  • Als de kat afkomstig is uit het buitenland, controleert de dierenarts de aanwezigheid van de microchip en gaat hij na of het nummer overeenkomt met het nummer, vermeld in het paspoort.

 

DE REGISTRATIEPROCEDURE

Na de identificatie van de kat :

  • voert de dierenarts binnen de acht dagen online op het elektronisch platform www.catid.be de gegevens van het dier en de verantwoordelijke in de databank in;
  • bevestigt de dierenarts de juistheid van de gegevens door middel van zijn elektronische identiteitskaart;
  • bezorgt de dierenarts aan de verantwoordelijke van de kat het bewijs van registratie die hij digitaal zal ontvangen na beeïndiging van de registratie procedure.

Mijn kat is reeds geregistreerd bij een andere Belgische databank dan CatID. Ben ik nog in orde ?

De geregistreerde katten in Belgische databanken vóór de invoering van de uitvoeringsbesluiten van de Gewesten met betrekking tot de kattenregistratie in de unieke databank CatID zijn in orde met hun registratie.

Iedere wijziging op een dergelijke registratie vereist wel een inschrijving van de kat bij CatID door een erkende dierenarts. Dit maakt de laatste bijwerking van de gegevens van de kat alsook deze van de verantwoordelijke mogelijk, op het moment van registratie bij CatID en voor al de toekomstige wijzigingen.

Hoe bekomt de verantwoordelijke het bewijs van registratie van zijn kat ?

Na het voltooien van de katregistratie als dierenarts, ontvangt U meteen een bewijs van registratie onder digitale vorm. Dit bewijs moet U overhandigen aan de verantwoordelijke.

Er wordt geen registratiedocument verstuurd per post of mail als bewijs van deze registratie naar de verantwoordelijke.

Indien de verantwoordelijke een duplicaat van het bewijs van registratie wenst, moet deze zich tot U wenden als dierenarts tot invoering van de uitvoeringsbesluiten.