Wat is een “Cherry-eye” bij de hond en wat kunnen we eraan doen?

Wanneer de klier in het derde ooglid te groot wordt, stulpt deze uit en is ze te zien als een roze verdikking. Deze aandoening krijgt de naam “Cherry eye” of “kersen oog”. Het probleem kan unilateraal (eenzijdig) of bilateraal voorkomen.

De aandoening is zeker niet levensbedreigend, maar kan behoorlijk wat irritatie veroorzaken. De afvoer van het traanvocht wordt belemmerd en als gevolg hiervan zal de plooi van de neus gaan ontsteken, omdat het traanvocht over het ooglid druppelt en een “traanstreep” is het gevolg. Daarnaast kan door irritatie, o.a. door schuren en wrijven aan het oog, een forse ontsteking van het oog ontstaan.
De oorzaak is niet geheel duidelijk, er wordt gedacht aan een te slappe bevestiging van het derde ooglid, waardoor het derde ooglid vrij snel om kan slaan. Hierdoor wordt de traanklier die aan de binnenzijde van het derde ooglid aanwezig is zichtbaar. Een mogelijk andere oorzaak is dat er eerst een ontsteking in het oog aanwezig is, die een vergroting van de klier geeft, waarna het derde ooglid de druk niet meer kan weerstaan en omslaat.

Bij verschillende hondenrassen komt deze aandoening vaker voor, zoals de Engelse Bulldogs, Beagles, Cockers, Spaniels, Boston Terriers, Bassets en de Pekingees. Bij deze rassen zien we dat pups van ongeveer 3 tot 6 maanden oud al de aandoening kunnen krijgen.

De behandeling kan medicamenteus gebeuren (met behulp van zalf) , maar dan keert het meestal terug. De beste methode is nog steeds chirurgisch. Dit kan hier bij ons in de praktijk worden uitgevoerd.

CherryEye1 CherryEye2 CherryEye3