Steriliseer uw kat, voorkom ongewenste kittens

Steriliseer uw kat, voorkom ongewenste kittens

1+1=6
Bij katten is 1 + 1 = 6. En dit tweemaal per jaar. Vele mensen laten nog steeds de natuur haar gang gaan. Eén kat zorgt op 16 maanden voor 36 nakomelingen. De gevolgen zijn vaak dramatisch.

Gedumpt in het asiel
De kittens worden massaal gedumpt in asielen waar ze al die kittens onmogelijk kunnen opvangen. Er zit dan niets anders op dan ze te euthanaseren.

Gedumpt op straat: het lot van de zwerfkat
Andere katten worden gedumpt op straat en aan hun lot overgelaten. Zo ontstaat het zwerfkattenprobleem. Zwerfkatten raken verwilderd en brengen overlast teweeg. Niet gesteriliseerd of gecastreerd, breidt hun populatie razendsnel uit en worden ze vatbaar voor besmettelijke ziekten.

Diervriendelijk zwerfkattenbeleid
Heel wat steden en gemeenten voeren een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Zwerfkatten worden gevangen, onvruchtbaar gemaakt door de dierenarts en weer uitgezet.

Zwerfkatten naar het asiel: slechte oplossing
Andere plaatselijke overheden laten zwerfkatten vangen en naar het asiel brengen. Dat is een slechte oplossing. Het asiel kan de meeste van die dieren onmogelijk plaatsen. De meeste zwerfkatten die in het asiel belanden krijgen noodgedwongen een spuitje.

De cijfers
In 2010 werden 32.346 katten binnengebracht in Belgische asielen. 10.536 van deze katten (32,5%) werden geëuthanaseerd.

Hoe u kan helpen

  • Laat uw kat steriliseren of castreren door uw dierenarts
  • De voordelen :

1. Het is een eenmalige ingreep.

2. U vermijdt dat uw kater of kattin zwerfkatjes maken.

3. U spaart de kosten voor verzorging van jaarlijks 12 of meer kittens uit.

4. U voorkomt ongewenste kittens.

5. Gecastreerde katers en gesteriliseerde kattinnen zijn meer huisgebonden.

6. Uw kat is minder vatbaar voor kattenleucose of kattenaids.

7. Gecastreerde katers maken minder nachtlawaai en sproeien niet meer.

8. Een gesteriliseerde kat heeft minder last van melkkliertumoren.

9. Een gesteriliseerde of gecastreerde kat is niet meer krols.

  • Wil u zelf nog een kat of kent u iemand die een kat wil ? In het asiel zitten veel katten op een gelukkige thuis te wachten.
  • Voert uw stad of gemeente nog geen katvriendelijk zwerfkattenbeleid ? Schrijf dan naar uw milieudienst of naar de schepen van dierenwelzijn of milieu.
  • Vraag hen een efficiënt beleid op te starten.
  • Download of teken online deze petitie. De petitie vraagt 1. een federale wetgeving die sterilisatie, castratie en registratie van huiskatten verplicht, en 2. roept steden en gemeenten op een zwerfkatvriendelijk beleid te voeren.

Verplichte sterilisatie en registratie

In 2009 formuleerde de federale Raad voor dierenwelzijn, een advies aan de minister voor dierenwelzijn.

Om de voortplanting van de kattenpopulatie onder controle te houden adviseert de Raad alle katten te steriliseren en te identificeren voor registratie in een centrale databank.

Een uitzondering geldt voor geregistreerde fokkers. De dieren die zij verkopen moeten wel gecastreerd of gesteriliseerd worden en geïdentificeerd.

Verplicht zwerfkattenbeleid

Zwerfkatten die vrij van ziekten of parasieten zijn, worden gevangen, gesteriliseerd, gecastreerd en teruggeplaatst. Daar worden ze door vrijwilligers gecontroleerd gevoederd.

In geval van fysiek lijden, gevaar voor de volksgezondheid of overlast, waarvoor geen andere oplossing bestaat, moet men de dieren pijnloos laten inslapen.

De minister zou steden en gemeenten moeten verplichten een zwerfkattenbeleid op te starten.

Resultaten

2011

Na de Vlaamse regering verbiedt nu ook de Waalse regering de regulering van de populatie verwilderde katten met het geweer, anders gezegd de jacht op katten. Het verbod treedt in werking op 1 juli 2015.

2008

In Vlaanderen is de jacht op katten definitief verboden. De populatieregulering van verwilderde katten met het geweer is slechts toegelaten tot en met het jachtseizoen 2009-2010. De 175.765 handtekeningen die dierenorganisaties inzamelden lieten de Vlaamse regering niet onberoerd.

 

De negentien Brusselse gemeenten kunnen een gewestelijke subsidie tot 4000 euro per jaar ontvangen als ze een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten starten.