“Puppyklas”: goede of valse start?

Zin en onzin over socialisatie

De socialisatiefase is een kritische periode op de leeftijd van ongeveer 6 à 8 weken tot ongeveer 12 weken. Tijdens deze periode is een pup meer en meer geneigd om alles te onderzoeken en vanaf 9 à 10 weken kent hij minder angst waardoor hij zich makkelijker aanpast aan verschillende situaties. Hij gaat sociale relaties aan en hij bouwt een referentiekader op waarmee hij alle situaties in de toekomst zal vergelijken. Een situatie waaraan hij positieve herinneringen heeft, zal dus positieve emoties oproepen; een situatie waaraan hij negatieve herinneringen heeft, zal negatieve emoties oproepen. Het spreekt dus voor zich dat positieve ervaringen of op z’n minst neutrale ervaringen tijdens de socialisatieperiode van cruciaal belang zijn. Veiligheid is dus prioriteit nummer 1 !!

Ons advies:

Doseer het aantal nieuwe situaties, liefst vanaf een leeftijd van 9 à 10 weken en hou rekening met de veiligheid van uw pup

-Sociaal gedrag bij honden is zeer sterk genetisch bepaald. Sommige honden zullen ondanks een doorgedreven socialisatie nooit sociaal gedrag vertonen terwijl anderen zich zelfs na een beperkte socialisatie zeer sociaal kunnen opstellen ten opzichte van andere dieren en mensen

-Angst bij honden is eveneens genetisch bepaald, maar kan ook het gevolg zijn van een zeer beperkte presocialisatie. Wanneer een pup opgroeit in een geïsoleerde omgeving met weinig prikkels is de kans groot dat hij in zijn latere leven angstiger zal reageren.

Een puppyklas kan dus wel degelijk het verschil maken tussen een pup die opgroeit tot een rustige familiehond of tot een hond die angstig, agressief of hyperactief reageert op bepaalde prikkels.

Bron: “Laura Bangels, VDV Sept 2015”