Nieuwe mededeling ivm hondsdolheid door het FAVV

IllegaalHondentransportILLEGALE IMPORT VAN HONDEN – RISICO’S VERBONDEN MET HONDSOLHEID

In de laatste 6 weken werden in België 12 honden illegaal binnengebracht uit risicolanden, landen die niet vrij zijn van hondsdolheid, nl. Hongarije, Roemenië, Slovakije, Spanje, Polen, Estland en Frankrijk. Omdat er geen enkele test bestaat om hondsdolheid bij levende dieren op te sporen en omdat het soms maanden duurt vooraleer dieren symptomen vertonen en de symptomen niet altijd even duidelijk zijn, werd in 4 gevallen, waarin het risico op besmetting te groot werd geacht, euthanasie opgelegd. Dit is een drastische maatregel maar één die nodig is om te voorkomen dat de eigenaar, zijn kinderen, andere personen of gezelschapsdieren zouden besmet worden!

Deze gevallen konden worden ontdekt dank zij de samenwerking met dierenartsen die hun meldingsplicht aan het FAVV gerespecteerd hebben.

Wereldwijd sterft er elke 10 minuten iemand aan hondsdolheid. Hondsdolheid komt nog voor in meer dan 150 landen, waaronder veel favoriete vakantiebestemmingen.

Hondsdolheid één van de gevaarlijkste en de meest gevreesde zoönose. De ziekte infecteert huisdieren en wilde dieren, en de mens wordt besmet door het speeksel van een besmet dier, wanneer dit likt, krabt of bijt of zelfs door contact met een wonde van een hondsdol dier.

Het kan tot 6 maanden duren vooraleer een besmet dier de eerste symptomen vertoont. Echter twee weken voor het verschijnen van de eerste symptomen kan het al andere mensen en dieren besmetten omdat zijn speeksel al virus bevat. Hierin schuilt juist het gevaar.

De enige kans om een besmetting van hondsdolheid tegen te houden, is een behandeling binnen de 24 uur na contact met een besmet dier. Net omdat een besmet dier al 2 weken virus uitscheidt zonder dat het symptomen vertoont, wordt de behandeling dikwijls véél te laat gestart. Zodra er symptomen zijn, is hondsdolheid bij mensen en dieren altijd dodelijk.

Een zekere diagnose kan enkel verkregen worden na autopsie van het overleden dier. Dieren die op het moment van de euthanasie nog geen symptomen vertonen, testen dikwijls nog negatief hetgeen niet wil uitsluiten dat ze niet besmet zijn. De incubatieperiode, de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste klinische symptomen, kan immers 6 maanden duren. Enkel op het einde van de incubatieperiode of op het moment dat de dieren al symptomen vertonen, zal het dier positief testen.

Het FAVV heeft het publiek eraan herinnerd om nooit illegaal huisdieren binnen te brengen vanuit een risicoland. Omwille van het gevaar voor een eventuele besmetting past het FAVV de voorschriften omtrent de invoer van dieren uit door hondsdolheid getroffen landen altijd zeer nauwgezet toe.

Ter herinnering !

In België is vaccinatie van honden tegen hondsdolheid ten zuiden van Samber en Maas verplicht, evenals van alle honden die hun eigenaar vergezellen op een kampeerterrein in België.

Voor reizen naar het buitenland daarentegen is vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht voor honden, katten en fretten. De eigenaars moeten op tijd hun dierenarts contacteren om onaangename verrassingen te vermijden.