Nieuw vaccin voor honden tegen de ziekte van Lyme (Borreliose)

Lyme-borreliose is de meest voorkomende vector overgedragen infectie in Europa. Bij mensen worden er jaarlijks 65.000 gevallen van LB geconstateerd. Dit is slechts het aantal gerapporteerde gevallen. Het daadwerkelijke aantal zal beduidend hoger liggen. In sommige landen in Europa ligt het zelfs boven de 100 gevallen per 100.000 inwoners.

Over de prevalentie bij honden is minder bekend. In de beschikbare data varieert dat van 2% tot meer dan 70%. Er wordt geschat dat ongeveer 5% van de geïnfecteerde honden klinische symptomen zal vertonen.
Door veranderende klimaatomstandigheden worden teken-overgedragen infecties een steeds groter probleem, ook voor honden.

Merial introduceerd met Merilym3 een nieuwe methode om honden te beschermen tegen de ziekte van Lyme. (actieve immunisatie vanaf een leeftijd van 12 weken)