Nederland en Frankrijk niet langer vrij van hondsdolheid of Rabiës !

Rabies2 Rabies3 Rabies1

Verbod op invoer van gezelschapsdieren

 

Verbod op invoer van gezelschapsdieren jonger dan drie maand uit Nederland en Frankrijk!

Nederland en Frankrijk niet langer vrij van RABIES!!!
OPGELET: belangrijke impact op invoer van pups en kittens uit deze landen

 


Tot begin november stonden Frankrijk en Nederland nog op de lijst van Rabiësvrije landen. Voordien liet België het verkeer van niet tegen rabiës gevaccineerde honden/katten  jonger dan 3 maand toe.

 

Het rabiës -vrij statuut van Nederland en Frankrijk werd opgeschort door het Ministerieel besluit van 6 november 2013 . M.a.w. vanaf 30 november  2013  mogen vanuit Nederland/ Frankrijk   nog enkel honden/katten naar België worden vervoerd die gevaccineerd werden tegen rabiës en dit  pas vanaf 21 dagen na het beëindigen van het vaccinatieprotocol.

Bovendien mogen vanuit een derde land in Nederland/Frankrijk ingevoerde, niet tegen hondsdolheid gevaccineerde gezelschapsdieren jonger dan 3 maand pas worden uitgevoerd als ze aan deze voorwaarden voldoen.

 

Van belang te weten  is ook dat :

 

• Er regelmatig niet tegen rabiës gevaccineerde pups/kittens   ingevoerd worden  uit  Oost- Europese lidstaten (ander dan Tsjechië)waaronder dieren van +/- 8 – 10 weken oud.
• In deze Oost-Europese landen een algemene vaccinatieplicht bestaat  m.a.w. dat de moederdieren gevaccineerd zijn tegen rabiës.
• Hierdoor de jongen van deze dieren maternale  immuniteit bezitten . Een vaccinatie voor de leeftijd van 3 maand kan dan niet als geldig beschouwd worden, gezien de producent van het vaccin in dat geval de vaccinatie pas voorschrijft  vanaf de leeftijd van 3 maand.
• Pups/kittens  niet gevaccineerd tegen rabiës, ingevoerd  in Nederland/Frankrijk uit Oost Europese lidstaten ( met uitzondering van Tsjechië) kunnen dus in regel  pas  naar België vervoerd worden na rabiësvaccinatie op de leeftijd van ten vroegste 3 maanden en er 21 dagen sinds de vaccinatie verlopen zijn.
• In Nederland GEEN  rabiësvaccins geregistreerd zijn die aan dieren jonger dan 3 maanden gegeven mogen worden. Dieren jonger dan 3 maanden en 21 dagen (i.v.m. wachttijd na vaccinatie op 3 maanden) oud kunnen dus niet naar België vervoerd worden.
• De meeste dieren zullen dan ook bijna vier maanden oud zijn alvorens ze op een legale manier vanuit Nederland/Frankrijk naar België kunnen komen.