Giardia bij hond en kat

Giardia is een veel voorkomende infectie. Honden die met Giardia besmet raken worden niet altijd ziek. Met name jonge honden en honden met een verminderde weerstand krijgen klachten in de vorm van diarree en braken. De beste behandeling van Giardia bij de hond is met fenbendazol. De prognose is gunstig maar herinfectie kan optreden. Het is belangrijk te beseffen dat ook mensen ziek kunnen worden van Giardia.

Besmetting met Giardia bij de hond

De Giardia parasiet die in de darmen zit noemen we een trophozoiet. Deze trophozoieten worden ia de ontlasting uitgescheiden. Na een korte periode als dusdanig in de buitenwereld te zijn geweest zal deze trophozoiet een wand om zichzelf maken en een oöcyst gaan vormen. Dit zijn een soort eitjes die twee (nog niet volledig complete) trophozoieten bevatten. In deze vorm kan de oöcyst lange tijd overleven (meerdere maanden).

Als een hond of kat een dergelijke oöcyst inneemt zal de wand van de oöcyst verteren en komen de twee trophozoieten vrij waarna er een besmetting kan plaatsvinden. Honden en katten kunnen zich dus besmetten met Giardia met name door indirect contact met ontlasting van andere dieren, bijvoorbeeld op grasvelden en wegen.

Levenscyclus van Giardia intestinalis

Symptomen van Giardia bij de hond

Met name jonge dieren of dieren met een verminderde weerstand worden ziek van Giardia. Gemiddeld duurt het ca 1-2 weken voordat er symptomen ontstaan. Deze zijn:

  • Diarree
  • Buikpijn.
  • Winderigheid.
  • Slijm bij de ontlasting.
  • Algemeen ziek en sloom.

Niet ieder dier dat besmet wordt met Giardia zal ziek worden.

Eén van de mogelijke besmettingsbronnen van Giardia

Behandeling van Giardia bij de hond

Met medicijnen is Giardiosis goed te behandelen. Dit zijn de meest voorgeschreven medicijnen:

  • Metronidazole
  • Benzomidazoles (Albendazole, Fenbendazole). Fenbendazole  geeft het beste resultaat en is de eerste keuze.
  • Infectiedruk verminderen, door dagelijks ontlasting te verwijderen en omgeving zo droog mogelijk te houden.
  • Het wassen van een besmet dier. Omdat oöcysten (= eitjes van Giardia) lang kunnen overleven en vastgehecht kunnen zitten aan de vacht is het verstandig een dier na de behandeling te wassen.

Vermits één behandeling soms niet volstaat  , is het advies tweemaal te behandelen met één week interval. In de meeste gevallen zal dit neerkomen op tweemaal Fenbendazole voor drie dagen met één week ertussen. Wanneer een bijkomend bacteriële infectie wordt vermoed, het dier algemeen ziek is of veel bloed bij ontlasting heeft voegen we 5 dagen Metronidazole toe aan de behandeling.

Een Giardia parasiet onder de electronenmicroscoop