Voorbeelden van behandelingen en operaties

Breuk-falanxVasco, een Magyar Vizsla van 8 jaar, werd aangeboden in de praktijk met een mankende linker voorpoot.De poot vertoonde een pijnlijke zwelling.Op röntgenopname bemerkten we een breuk van één van de steuntenen.De poot van Vasco werd gespalkt en verbonden.Na 6 weken “rust” en het nemen van de nodige medicatie kon onze vriend weer vrolijk rondhuppelen op vier poten!
Maagtorsie Pyreneese Berghond Curdain.
Maagtorsies komen voornamelijk voor bij grote honden. Meestal begint het met een sterke uitzetting van de maag. Deze kan veroorzaakt worden door een combinatie van (te) veel eten, drinken of het inslikken van een grote hoeveelheid lucht of een maag-darmaandoening. Daardoor wordt het zwaartepunt van de maag verplaats, met als gevolg dat hij makkelijk kan gaan draaien.De maag zit bij de meeste dieren namelijk alleen vast aan de slokdarm aan de voorzijde en aan de twaalfvingerige darm aan de achterzijde. Wanneer de maag een slag draait, wordt de slokdarm en de darm daardoor dichtgeknepen. Er kan dan niets meer de maag in of uit.Bij een maagtorsie zijn de symptomen meestal al snel erg verontrustend. Doorgaans is de hond kort na het eten onrustig en misselijk. Hij voelt zich duidelijk niet prettig. Vaak probeert hij te braken, maar dat lukt niet erg en er komt hoogstens wat wit slijm uit. In een korte tijd zwelt de buik duidelijk op, vooral aan de linkerkant. Dat komt doordat het voedsel in de maag enigszins verteerd wordt, waarbij gassen vrijkomen die de maag nu echter niet kunnen verlaten. Wanneer je op de buik tikt met de vingers, hoor je een holle toon.Als een hond een maagtorsie heeft, dient er razendsnel te worden ingegrepen.
Om te beginnen wordt geprobeerd een slang, een maagsonde, in de maag te brengen. Als het meezit kunnen de gassen en vaak ook de rest van de maaginhoud door deze slang ontsnappen. De maag wordt daardoor kleiner en de kans bestaat dat hij weer in zijn normale positie terugdraait.Wanneer hij meer dan een halve slag gedraaid is, lukt het vaak niet meer om de slang erin te krijgen. De maagsonde loopt dan vast aan het eind van de slokdarm. In zo’n geval wordt geprobeerd dwars door de buikwand heen met een holle naald de maag aan te prikken. De gassen kunnen door de naald naar buiten en met een beetje geluk draait de maag zover terug dat het mogelijk wordt de maagsonde erin te brengen om de rest van de inhoud eruit te hevelen.Indien dit alles niet lukt, of indien het wel lukt, maar de maag daarna toch weer opzet, zit er niets anders op dan het operatief te proberen. De bedoeling van de operatie is de maag leeg te maken en weer in zijn normale stand terug te draaien. De beslissing om de hond te opereren moet snel genomen worden, want de kans op overleving neemt met de minuut af.Vervolgens wordt de buik in het midden in de lengterichting opengesneden. Vaak zie je de maag onmiddellijk naar buiten puilen. In dit stadium van de operatie probeert men de maag altijEen maagtorsie is altijd een spoedgeval en als de patiënt niet snel behandeld wordt, gaat hij op een hele akelige manier dood.d zover terug te draaien dat de degene die bij de operatie assisteert de maagsonde erin kan krijgen en de maag kan leeg hevelen. Indien de maag door zijn enorme omvang zodanig klem zit dat terugdraaien onmogelijk is, zit er niets anders op dan hem open te snijden en via die wond leeg te maken. Je moet dan erg oppassen dat je niet met maaginhoud in de buikholte knoeit, want daardoor kan een flinke buikvliesontsteking ontstaan. Wanneer de maag leeg is wordt hij dichtgehecht, weer op zijn plaats gebracht en vastgehecht.Wanneer de behandeling van de maagtorsie succesvol is, met of zonder operatie, wordt de hond nog enige dagen behandeld met medicijnen, waardoor het samentrekken van de maag gestimuleerd wordt. Verder mogen ze de eerste dag vrijwel niks te eten krijgen en daarna frequent kleine beetjes licht verteerbare brokken krijgen bijvoorbeeld I/D van Hill’s die speciaal ontwikkeld is voor maag-darmaandoeningen.Je kunt preventief proberen het ontstaan van een maagtorsie te voorkomen door de hond in plaats van een of twee keer wat vaker op een dag te voeren. Bovendien is het verstandig niet direct na het eten met een hond te gaan wandelen of stoeien, want daardoor wordt het kantelen van de maag in de hand gewerkt.

Een maagtorsie is altijd een spoedgeval en als de patiënt niet snel behandeld wordt, gaat hij op een hele akelige manier dood.

Curdain werd in spoed geopereerd. Er werd een gastropexie uitgevoerd. De eigenares was er gelukkig snel bij !

Maagtorsie1Maagtorsie2Maagtorsie3Maagtorsie4Maagtorsie5

Deze Galgo werd aangevallen door een andere hond.

Resultaat: ernstige kneuzingen en een aantal grote wonden. Dergelijke letsels dienen zo snel mogelijk behandeld te worden, ten laatste 6 uur na de feiten, dit om het risico op postoperatieve wondinfectie te minimaliseren.

IMG_0148-800-800IMG_0150-800-800


 

Hemangiosarcoma bij een hond.

DSC_0155-800-800DSC_0153-800-800DSC_0165-800-800

 

 

 

 

Een Weimaraner werd behandeld voor een 5 kg wegende massa in de buik. Bij inspectie en na histologisch onderzoek bleek het een hemangiosarcoma van de milt te zijn.
De milt is een orgaan dat vrij in de buik ligt en dienst doet als rode bloedcellen reservoir. Hemangiosarcoma’s van de milt hebben de slechte eigenschap dat ze vaak te laat gediagnosticeerd worden omdat ze snel groeien en meestal openspringen.

Pas als ze openbarsten krijgen de dieren symptomen. Ze worden meestal aangeboden met anemie (bloedarmoede).

De behandeling is de milt eruit te halen (splenectomie) maar des al niettemin is de kans op metastasen heel groot.

25% van de honden met een hemangiosarcoma thv de milt hebben ook een hartbasis hemangiosarcoma.
Overlevingstijd met chirurgie alleen is 19-65 dagen. Dus best combineren met chemotherapie.

Honden met een histologische diagnose van hemangiosarcoma behandelen ik met een protocol van chirurgie en cyclofosfamide chemotherapie. We zien dat honden die behandeld worden met de combinatie chemo – chirurgie een langere overlevingstijd hebben dan honden behandeld met chirurgie alleen.
De mediane overleving was 250 dagen met een gemiddelde van 403 dagen.
Vergiftigingsverschijnselen tgv de chemotherapie vallen eigenlijk goed mee. Een aantal honden heeft last van milde tot matige neutropenie en klinische verschijnselen, zoals lethargie, anorexie, braken, diarree en koorts. Chemotherapie met cyclofosfamide lijkt de overlevingstijd gevoelig te verbeteren.


 

Longtumor, Mechelse Herder van 11 jaar.

DSC_0160-800-800DSC_0161-800-800hemangiosarcoom

 

 

 

 

Bij honden komen primaire tumoren van de longen maar zelden voor. Ze zijn meestal het resultaat van een uitzaaiing van een gezwel op een andere plaats. Een longtumor is een vorm van kanker waarbij bepaalde longcellen ongecontroleerd beginnen te vermenigvuldigen.

Er zijn twee mogelijke behandelingen voor longkanker

1. Een operatie: heeft echter enkel zin als de volledige tumor verwijderd kan worden

2. Palliatief : door middel van chemotherapie kan het leven van uw hond soms op een respectabele wijze verlengd worden